Thay đổi về bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023. 

Từ ngày 01/07/2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, côg chức, viên chức lên 1,8 triệu/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho đối tượng do ngân sách Nhà nước đảm bảo....". Việc Quốc hội quyết định tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng (tăng 310.000 đồng) từ ngày 01/7/2023 sẽ có nhiều thay đổi về mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) của một số nhóm đối tượng, trong đó sẽ tăng mức đóng của người tham gia "BHYT hộ gia đình".

Theo Khoản 5, Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 và Quyết định 490/QĐ-BHXH ban hành ngày 28/3/2023 của BHXH Việt Nam, có hướng dẫn sửa đổi, bổ sung nhóm đối tượng tham gia BHYT theo diện hộ gia đình quy định tại điểm khoản 5 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH 2017.

Quyết định mới cũng nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện triển khai theo "Đề án 06" và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bỏ sổ hộ khẩu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Trong đó, các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ bao gồm ​toàn bộ người có tên trong cùng 1 hộ gia đình đăng ký thường trú, tạm trú.Trừ các nhóm đối tượng sau:

* Nhóm do người lao động và đơn vị đóng.

- Nhóm do tổ chức BHXH đóng.

- Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng.

- Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

- Người đã được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế gồm: Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội; Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an Nhân dân; Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

* Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2023:

Theo các quy định của Pháp luật hiện hành, mức đóng BHYT hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở. Cụ thể, theo Điểm e, Khoản 1, Điều 7 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT của các thành viên trong hộ gia đình phụ thuộc vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Ngày 11/11/2022, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Tại Khoản 1 Điều 3, Nghị quyết nêu rõ: "...Từ ngày 01/07/2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, côg chức, viên chức lên 1,8 triệu/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho đối tượng do ngân sách Nhà nước đảm bảo....". Việc Quốc hội quyết định tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng (tăng 310.000 đồng) từ ngày 01/7/2023 sẽ có nhiều thay đổi về mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) của một số nhóm đối tượng, trong đó sẽ tăng mức đóng của người tham gia "BHYT hộ gia đình", cụ thể như sau:

 

P.ĐD-CTXH

482 Go top

Tin nổi bật

Trưởng Ban Biên Tập: BS.CKII.Chu Thị Giang - Giám đốc bệnh viện
Ghi rõ nguồn www.benhvienninhbinh.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Các đồng nghiệp, các công tác viên muốn đóng góp bài viết vui lòng vào phần Liên hệ
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình
Fax: 02293.871.030 Website: benhvienninhbinh.vn
Đăng nhập