13 07-2021

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế dùng cho kỹ thuật tán sỏi qua da sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế dùng cho kỹ thuật tán sỏi qua da sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
13 07-2021

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế sử dụng cho kỹ thuật tán sỏi nội soi ống mềm bằng laser sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế sử dụng cho kỹ thuật tán sỏi nội soi ống mềm bằng laser sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
13 07-2021

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bình ga E0 3M sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bình ga E0 3M sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
05 07-2021

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bình ga E0 3M và chỉ thị nhiệt sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bình ga E0 3M và chỉ thị nhiệt sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
05 07-2021

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vi ống thông mạch não để thả coil sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vi ống thông mạch não để thả coil sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
05 07-2021

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua que thử nước tiểu 11 thông số Combi Screen 11 Auto (dùng cho máy Urilyzer Auto) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua que thử nước tiểu 11 thông số Combi Screen 11 Auto (dùng cho máy Urilyzer Auto) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
01 07-2021

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua một số hóa chất xét nghiệm hết số lượng và phục vụ kỹ thuật mới sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua một số hóa chất xét nghiệm hết số lượng và phục vụ kỹ thuật mới sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
29 06-2021

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua ô xy y tế lỏng sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua ô xy y tế lỏng sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
29 06-2021

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua một số thuốc biệt dược gốc thuộc danh mục thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua một số thuốc biệt dược gốc thuộc danh mục thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
24 06-2021

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế sử dụng tại khoa Ngoại thần kinh sọ não - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thư mời báo giá lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế sử dụng tại khoa Ngoại thần kinh sọ não - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Tin nổi bật

Trưởng Ban Biên Tập: BS.CKII. Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Bệnh viện
Ghi rõ nguồn www.benhvienninhbinh.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Các đồng nghiệp, các công tác viên muốn đóng góp bài viết vui lòng vào phần Liên hệ
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình
Fax: 02293.871.030 Website: benhvienninhbinh.vn
Đăng nhập