30 05-2024

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
30 05-2024

Giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ.

Giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ.
30 05-2024

Quyết định số 23/2020/QĐ-TTg.

Quyết định số 23/2020/QĐ-TTg.
30 05-2024

Giới thiệu nội dung cơ bản thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

Giới thiệu nội dung cơ bản thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ.
30 05-2024

Giới thiệu nội dung cơ bản thông tư số 02/2023/TT-BNV.

Giới thiệu nội dung cơ bản thông tư số 02/2023/TT-BNV.
30 05-2024

Thông tư số 03/2023/TT-BNV.

Thông tư số 03/2023/TT-BNV.
30 05-2024

Thông tư số 05/2023/TT-BNV.

Thông tư số 05/2023/TT-BNV.
30 05-2024

Thông tư số 06/2023/TT-BNV.

Thông tư số 06/2023/TT-BNV.
30 05-2024

Thông tư số 07/2023/TT-BNV.

Thông tư số 07/2023/TT-BNV.
30 05-2024

Giới thiệu nội dung cơ bản của Thông tư số 08/2023/TT-BNV.

Giới thiệu nội dung cơ bản của Thông tư số 08/2023/TT-BNV.
Trưởng Ban Biên Tập: BS.CKII.Chu Thị Giang - Giám đốc bệnh viện
Ghi rõ nguồn www.benhvienninhbinh.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Các đồng nghiệp, các công tác viên muốn đóng góp bài viết vui lòng vào phần Liên hệ
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình
Fax: 02293.871.030 Website: benhvienninhbinh.vn
Đăng nhập