30 06-2020

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 29 tháng 6đến ngày 5 tháng 7 năm 2020)

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 29 tháng 6đến ngày 5 tháng 7 năm 2020)
30 06-2020

Bảng phân trưc Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2020)

Bảng phân trưc Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2020)
18 06-2020

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 22 đến 28 tháng 6 năm 2020)

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 22 đến 28 tháng 6 năm 2020)
18 06-2020

Bảng phân trưc Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 6 năm 2020)

Bảng phân trưc Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 6 năm 2020)
15 06-2020

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 năm 2020)

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 năm 2020)
15 06-2020

Bảng phân trưc Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 năm 2020)

Bảng phân trưc Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 năm 2020)
08 06-2020

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020)

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020)
08 06-2020

Bảng phân trưc Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020)

Bảng phân trưc Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020)
31 05-2020

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 năm 2020)

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 năm 2020)
31 05-2020

Bảng phân trưc Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 năm 2020)

Bảng phân trưc Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 năm 2020)

Tin nổi bật

Trưởng Ban Biên Tập: BS.CKII. Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Bệnh viện
Ghi rõ nguồn www.benhvienninhbinh.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Các đồng nghiệp, các công tác viên muốn đóng góp bài viết vui lòng vào phần Liên hệ
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình
Fax: 02293.871.030 Website: benhvienninhbinh.vn