24 09-2020

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2020)

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2020)
24 09-2020

Bảng phân trưc Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2020)

Bảng phân trưc Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2020)
17 09-2020

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 năm 2020)

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 năm 2020)
17 09-2020

Bảng phân trưc Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 năm 2020))

Bảng phân trưc Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 năm 2020)
13 09-2020

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020)

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020)
13 09-2020

Bảng phân trưc Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020)

Bảng phân trưc Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020)
03 09-2020

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020)

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020)
03 09-2020

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020)

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 9 năm 2020)
27 08-2020

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2020)

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2020)
27 08-2020

Bảng phân trưc Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2020)

Bảng phân trưc Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2020)

Tin nổi bật

Trưởng Ban Biên Tập: BS.CKII. Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Bệnh viện
Ghi rõ nguồn www.benhvienninhbinh.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Các đồng nghiệp, các công tác viên muốn đóng góp bài viết vui lòng vào phần Liên hệ
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình
Fax: 02293.871.030 Website: benhvienninhbinh.vn