14 10-2021

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 18 đếnn ngày 24 tháng 10 năm 2021).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 18 đếnn ngày 24 tháng 10 năm 2021).
14 10-2021

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - các khoa CLS (từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021).

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - các khoa CLS (từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021).
10 10-2021

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021).
10 10-2021

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - các khoa CLS (từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021).

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - các khoa CLS (từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021).
30 09-2021

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 10 năm 2021).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 10 năm 2021).
30 09-2021

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - các khoa CLS - Chuyên khoa (từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 10 năm 2021).

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - các khoa CLS - Chuyên khoa (từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 10 năm 2021).
27 09-2021

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - các khoa CLS (từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2021)

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - các khoa CLS (từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2021)
27 09-2021

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2021)

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2021)
19 09-2021

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9 năm 2021)

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9 năm 2021)
19 09-2021

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9 năm 2021)

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - CLS (từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9 năm 2021)

Tin nổi bật

Trưởng Ban Biên Tập: BS.CKII. Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Bệnh viện
Ghi rõ nguồn www.benhvienninhbinh.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Các đồng nghiệp, các công tác viên muốn đóng góp bài viết vui lòng vào phần Liên hệ
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình
Fax: 02293.871.030 Website: benhvienninhbinh.vn
Đăng nhập