06 10-2022

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2022)

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2022)
06 10-2022

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - các khoa Lâm sàng (từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2022).

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - các khoa Lâm sàng (từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2022).
02 10-2022

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 10 năm 2022).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 10 năm 2022).
02 10-2022

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - đơn nguyên - các khoa CLS (từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 10 năm 2022).

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - đơn nguyên - các khoa CLS (từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 10 năm 2022).
22 09-2022

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2022)

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2022)
22 09-2022

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - đơn nguyên - các khoa CLS (từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2022)

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - đơn nguyên - các khoa CLS (từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2022)
15 09-2022

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022).
15 09-2022

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - đơn nguyên - các khoa CLS (từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022)

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - đơn nguyên - các khoa CLS (từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 9 năm 2022)
08 09-2022

Bảng phân trực các khoa Cận lâm sàng (từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 9 năm 2022)

Bảng phân trực các khoa Cận lâm sàng (từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 9 năm 2022)
08 09-2022

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - đơn nguyên - các khoa CLS (từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 9 năm 2022)

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - đơn nguyên - các khoa CLS (từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 9 năm 2022)

Tin nổi bật

Trưởng Ban Biên Tập: BS.CKII. Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Bệnh viện
Ghi rõ nguồn www.benhvienninhbinh.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Các đồng nghiệp, các công tác viên muốn đóng góp bài viết vui lòng vào phần Liên hệ
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình
Fax: 02293.871.030 Website: benhvienninhbinh.vn
Đăng nhập