17 01-2023

Lịch làm việc theo tua các khoa Lâm sàng Tết Quý Mão năm 2023.

Lịch làm việc theo tua các khoa Lâm sàng Tết Quý Mão năm 2023.
17 01-2023

Lịch làm việc theo tua các khoa Cận Lâm sàng Tết Quý Mão năm 2023.

Lịch làm việc theo tua các khoa Cận Lâm sàng Tết Quý Mão năm 2023.
17 01-2023

Lịch làm việc ngày Tết Quý Mão năm 2023.

Lịch làm việc ngày Tết Quý Mão năm 2023.
16 01-2023

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023).
16 01-2023

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - các khoa CLS (từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023).

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - các khoa CLS (từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023).
15 01-2023

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 1 năm 2023).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 1 năm 2023).
15 01-2023

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - các khoa CLS (từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 1 năm 2023).

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - các khoa CLS (từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 1 năm 2023).
15 01-2023

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 1 năm 2023).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 1 năm 2023).
15 01-2023

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - các khoa CLS (từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 1 năm 2023).

Bảng phân trực Lãnh đạo - Trưởng hệ - các phòng - chuyên khoa - các khoa CLS (từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 1 năm 2023).
29 12-2022

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 1 năm 2023).

Bảng phân trực các khoa Lâm sàng (từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 1 năm 2023).

Tin nổi bật

Trưởng Ban Biên Tập: BS.CKII.Chu Thị Giang - Phó Giám đốc phụ trách
Ghi rõ nguồn www.benhvienninhbinh.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Các đồng nghiệp, các công tác viên muốn đóng góp bài viết vui lòng vào phần Liên hệ
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình
Fax: 02293.871.030 Website: benhvienninhbinh.vn
Đăng nhập