Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình

An toàn - Thân thiện - Bệnh viện vì dân

Các bước thực hiện Đăng ký Lịch khám

- Bước 1: Bệnh nhân nhập đầy đủ thông tin đăng ký theo biểu mẫu.

- Bước 2: Bệnh viện tiếp nhận thông tin đăng ký và gửi Giấy hẹn cho Bệnh nhân qua Điện thoại hoặc Email.

- Bước 3: Bệnh nhân đến khám theo thông tin Giấy hẹn của Bệnh viện.

Chú ý: Các thông tin có dấu * là bắt buộc phải nhập.

Đăng ký khám bệnh trực tuyến
Chú ý.Vui lòng chọn ngày hẹn trước để hệ thống tải dữ liệu bác sĩ
Kê khai mẫu đặt lịch

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN NINH BÌNH

--------o O o--------

PHIẾU ĐĂNG KÝ HẸN KHÁM

Ngày * tháng * năm *

1. Họ và tên: * 2.Tuổi: * 3. Giới tính: *

4. Địa chỉ: *

5. Ngày/giờ hẹn khám: * ngày *

6. Bác sĩ khám: *

7. Số điện thoại liên hệ: *

8. Email liên hệ:

9. Số CMT / CCCD: *

10. Nghề nghiệp: *

11. Số bảo hiểm:

12. Triệu chứng:

Bộ phận chăm sóc khách hàng

Lưu ý: Mang theo phiếu đăng ký khi đi khám bệnh