Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Trong 1,5 ngày (chiều ngày 27/12/2022 và ngày 28/12/2022), Bệnh viện đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII cho toàn thể Đảng viên tham gia. Báo cáo viên là đồng chí Chu Thị Giang - Phó bí thư Đảng bộ.

Thực hiện Công văn số 90-KH/ĐUK ngày 23/11/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã xây dựng  Kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 19/12/2022 về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII.

Trong 1,5 ngày (chiều ngày 27/12/2022 và ngày 28/12/2022), Bệnh viện đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII cho toàn thể Đảng viên tham gia. Báo cáo viên là đồng chí Chu Thị Giang - Phó bí thư Đảng bộ.

Đ/c Chu Thị Giang - Phó bí thư Đảng bộ báo cáo tại Hội nghị

Trong đó nêu rõ: quá trình xây dựng nghị quyết; quá trình phát triển nhận thức, quan điểm của Đảng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực trạng quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian qua; mục tiêu, quan điểm, trọng tâm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; nhiệm vụ và giải pháp; tổ chức thực hiện.

Sau buổi học tập Đảng ủy Bệnh viện xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của Bệnh viện thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể cùng cấp xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp mình, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại hội nghị, đại biểu tích cực tham luận, trao đổi ý kiến về cách thức tổ chức triển khai và đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII.

P.TCCB

 

368 Go top

Tin nổi bật

Trưởng Ban Biên Tập: BS.CKII.Chu Thị Giang - Giám đốc bệnh viện
Ghi rõ nguồn www.benhvienninhbinh.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Các đồng nghiệp, các công tác viên muốn đóng góp bài viết vui lòng vào phần Liên hệ
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình
Fax: 02293.871.030 Website: benhvienninhbinh.vn
Đăng nhập