Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình hưởng ứng tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động từ 01/5/2022 đến 31/5/2022, với mục tiêu: Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại,các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ nhằm phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động(TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để thu hút sự quan tâm sâu rộng của cán bộ công chức, viên chức và người lao động về công tác An toàn vệ sinh lao động nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của đơn vị, của người lao động.

Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Ngày 18/4/2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-BVĐK tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022. 

 “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022” được triển khai từ 01/5/2022 đến 31/5/2022.

Mục tiêu của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động:

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại,các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ nhằm phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động(TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để thu hút sự quan tâm sâu rộng của cán bộ công chức, viên chức và người lao động về công tác An toàn vệ sinh lao động nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của đơn vị, của người lao động.

Trong kế hoạch cũng đưa ra các nội dung hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022:

1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ trên website của bệnh viện, đài phát thanh bệnh viện.

2. Chạy chữ trên bảng điện tử trong Bệnh viện các khẩu hiệu nhằm tuyên truyền, cổ động cho Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022. Nội dung tuyên truyền gồm:

+ Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2022

+ Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19;

+ Thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình và giải pháp bảo đảm An toàn vệ sinh lao động và phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

3. Phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào người lao động làm công tác ATVSLĐ trong toàn bệnh viện.

4. Rà soát các quy trình vận hành máy móc, thiết bị, trang phục bảo hộ lao động tại Bệnh viện.

5. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên tại các khoa, phòng. Tổ chức tập huấn kiến thức về ATVSLĐ và kỹ năng, phương pháp hoạt động cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên.

6. Tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ cho người lao động.

7. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

8. Rà soát các quy trình vận hành máy móc, trang thiết bị y tế có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động tại các khoa, phòng.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tap, chính vì vậy các khoa, phòng trong toàn viện tiếp tục thực hiện nghiêm các nội quy, quy định và giải pháp bảo đảm An toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

Trần Thanh Thủy (P.TCCB)

224 Go top

Tin nổi bật

Trưởng Ban Biên Tập: BS.CKII. Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Bệnh viện
Ghi rõ nguồn www.benhvienninhbinh.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Các đồng nghiệp, các công tác viên muốn đóng góp bài viết vui lòng vào phần Liên hệ
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh - Phường Nam Thành - Thành Phố Ninh Bình
Fax: 02293.871.030 Website: benhvienninhbinh.vn
Đăng nhập